Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Seminario: Platone e Pratica Filosofica

Seminario: Platone e Pratica Filosofica.
Analisi del pensiero di Platone. Analisi della Lettera Settima di Platone. La comunicazione e l' autostima secondo Platone.( 13/3/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου